X
Just Launched!
HELLO SPHERICAL A Prospecting & Personalization Engine for Brands LEARN MORE

Lotame’s Products and Services Privacy Policy (MS-MY)

cTerakhir dikemas kini untuk meliputi Akta Privasi Pengguna California 2018 dan berkuat kuasa pada 17 Januari 2020.

Dasar Privasi Produk & Perkhidmatan (“Dasar“) ini menjelaskan cara Lotame Solutions, Inc. (“Lotame” dan “kami“) mengumpul, menggunakan, berkongsi, dan untuk perkhidmatan tertentu, menjual maklumat, termasuk Maklumat Peribadi yang kami terima daripada atau kumpulkan bagi pihak pelanggan perniagaan kami dan pengguna mereka atau pembekal data kami (“anda“) sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan perkhidmatan Lotame tertentu, yang dijelaskan dalam Bahagian 1 di bawah (“Perkhidmatan“). “Maklumat Peribadi” ialah maklumat yang mengenal pasti seseorang atau berkaitan dengan individu yang boleh dikenal pasti dan merangkumi ‘data peribadi’ kerana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Perlindungan Data Umum Kesatuan Eropah.

Dasar ini hanya digunakan untuk maklumat yang kami proses bagi pihak pelanggan kami (yang kami bertindak sebagai ‘pemproses data’ atau ‘pembekal perkhidmatan’) atau untuk tujuan kami sendiri (misalnya, sebagai ‘pengawal data’ atau ‘perniagaan’) yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Dasar ini tidak merangkumi maklumat yang kami kumpul atau proses daripada laman web korporat kami sendiri yang dilindungi oleh pemberitahuan privasi laman web kami yang tersedia di sini.

Sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap privasi, Lotame mematuhi Prinsip Peraturan Kendiri DAA dan Prinsip Eropah untuk Pengiklanan Kelakuan Dalam Talian eDAA. Lotame ialah anggota NAI dan mematuhi Tatakelakuan NAI. Sila layari halaman Keahlian, Gabungan dan Pengawasan  kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penglibatan Lotame dalam EDAA, DAA, NAI dan organisasi peraturan kendiri yang lain.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kekhuatiran mengenai Dasar ini, anda boleh menulis kepada kami di privacy@lotame.com atau melalui surat di: Chief Privacy Officer, Lotame Solutions, Inc., 8850 Stanford Blvd., Suite 4000, Columbia, MD, AS.

Lotame tidak menyediakan Perkhidmatan secara langsung kepada pengguna. Sebaliknya, Perkhidmatan Lotame membantu perniagaan - pemasar, agensi iklan, platform teknologi pemasaran dan penerbit - terlibat dalam pengiklanan dan pemasaran berdasarkan minat. Pengiklanan berdasarkan minat ialah amalan menyampaikan kandungan dan iklan yang relevan kepada orang berdasarkan minat, aktiviti, dan kelakuan mereka. Sila maklum bahawa semasa memberikan perkhidmatan pengiklanan berdasarkan minat kepada pelanggannya, Lotame tidak menggunakan maklumat yang secara langsung mengenal pasti sesiapa sebagai orang tertentu (seperti nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda), tetapi kami mungkin menggunakan maklumat peribadi yang menggunakan nama samaran lain seperti yang diterangkan lebih lanjut di bawah.

Perkhidmatan Lotame merangkumi yang berikut:

 • Produk dan Perkhidmatan Data. Sesetengah Perkhidmatan Lotame, termasuk Pertukaran Data Lotame ("LDX"), membolehkan pelanggan Lotame menggunakan data untuk mencapai pengguna dalam talian yang tepat untuk produk dan perkhidmatan mereka. Untuk menyediakan Perkhidmatan ini, Lotame melesenkan data daripada pembekal pihak ketiga (termasuk pemilik laman web, pemilik aplikasi, pengagregat data, penyusun data dan pengeluar SmartTV) dan menjadikan data ini tersedia untuk pelanggannya. Data ini dipanggil “Data Pihak Ketiga.” Pelanggan Lotame menggunakan Data Pihak Ketiga untuk menghasilkan segmen data yang berkaitan dengan minat, kelakuan dan atribut tertentu (misalnya, minat dalam pelancongan atau minat dalam sukan). Segmen data ini dikaitkan dengan kuki dan pengecam pengiklanan, agar pelanggan dapat menghantar iklan yang relevan kepada pengguna pada komputer, telefon, dan peranti mudah alih mereka yang lain.
 • Produk dan Perkhidmatan SaaS. Lotame menawarkan Perkhidmatan yang ditawarkan melalui perisiannya sebagai platform perkhidmatan, termasuk Platform Pengurusan Data ("DMP") Lotame, yang disediakan oleh Lotame kepada pelanggan. Perkhidmatan ini membantu pelanggan mengumpul dan mengatur maklumat mengenai pelanggan mereka daripada sumber mereka sendiri - termasuk laman web pelanggan, aplikasi mudah alih, kempen pengiklanan, sistem CRM dan rakan data - dan menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemasaran. Lotame menyediakan alat yang memudahkan pelanggan kami mengumpul dan mengeksport data ini (yang dipanggil, "Data Pihak Pertama") dan Lotame bertindak sebagai 'pemproses data' atau 'pembekal perkhidmatan' dalam memproses data ini bagi pihak dan atas arahan pelanggan tersebut.
 • Perkhidmatan Teknologi Pemasaran. Lotame mempunyai Perkhidmatan tambahan yang membantu pelanggan menggunakan data untuk menyampaikan kandungan dan iklan yang diperibadikan kepada pengguna dalam talian, melalui komputer, telefon dan peranti mudah alih lain, serta di luar talian, melalui kaedah pemasaran yang lebih tradisional. Sebagai contoh, Lotame membantu pelanggan untuk mengenal pasti hubungan antara komputer, telefon dan peranti mudah alih lain, agar pengguna dapat memperoleh manfaat daripada iklan yang disasarkan melalui beberapa peranti.

Lotame mengumpul dan menerima maklumat bagi pihak pelanggannya, Data Pihak Pertama, dan menerima maklumat daripada pihak ketiga, Data Pihak Ketiga, untuk digunakan dalam Perkhidmatannya.

Lotame mengumpul Data Pihak Pertama dan Data Pihak Ketiga melalui pelbagai kaedah, termasuk kuki, tag piksel, SDK (kit pengembangan perisian), pemindahan fail selamat dan sambungan pelayan ke pelayan. Tag piksel Lotame umumnya dipaparkan sebagai "tag pihak ketiga". Kaedah-kaedah ini membolehkan Lotame mengumpul maklumat daripada laman web yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Lotame.

Maklumat yang Dikumpul oleh Lotame

Maklumat berikut dikumpul dan digunakan oleh Lotame untuk menyediakan Perkhidmatannya:

Maklumat Demografi, seperti:

 • Umur
 • Jantina
 • Julat Pendapatan

Maklumat Kelakuan Dalam Talian

Lotame mengumpul maklumat anda mengenai aktiviti pelayaran dalam talian untuk menentukan jenis aktiviti dan produk yang mungkin anda minati dan cara anda berinteraksi dengan kandungan dan iklan tertentu. Maklumat ini termasuk:

 • Data kelakuan yang disimpulkan
 • Laman web dan kandungan yang dilihat
 • Aplikasi mudah alih yang digunakan
 • Tarikh dan waktu kunjungan ke laman web
 • Terma carian yang digunakan di laman web
 • Kekerapan kunjungan ke laman web
 • Interaksi dengan iklan

Pengecam Teknikal

Pengecam teknikal mungkin digunakan untuk mengenal pasti peranti anda dan biasanya merangkumi:

 • Kuki
 • Pengecam pengiklanan mudah alih (IDFA Apple dan AAID Google)
 • Alamat IP
 • Data bukan peribadi yang disimpulkan daripada alamat IP, seperti data lokasi geo yang tidak tepat
 • Teknologi bukan kuki

Data Televisyen

Lotame melesenkan data penonton televisyen daripada pihak ketiga dan menghasilkan segmen penonton berdasarkan data tersebut.

ID Pelanggan dan Rakan Kongsi

Pelanggan dan rakan kongsi mungkin memberikan ID proprietari kepada Lotame, yang merupakan ID yang mengenal pasti pelanggan atau pengguna kepada pelanggan atau rakan kongsi. ID pelanggan dan rakan kongsi ini mungkin sepadan dengan maklumat peribadi pelanggan atau rakan kongsi, tetapi Lotame tidak mempunyai akses kepada maklumat peribadi yang berkaitan dengan ID ini.

Maklumat Peribadi yang Telah Dinyahkenalpasti atau Dijadikan Pseudonim

Lotame mungkin menggunakan maklumat peribadi yang telah dinyahkenalpasti, biasanya dengan menggunakan proses matematik (biasanya dikenali sebagai fungsi cincang) untuk mengubah maklumat menjadi kod. Kami menggunakan data yang telah dinyahkenalpasti untuk menyediakan Perkhidmatan kami (termasuk untuk menghubungkan aktiviti dan minat anda). Lotame juga menggunakan pseudonim untuk data dengan memberikan ID proprietari kepada pengecam teknikal, seperti kuki.

Lotame menganalisis maklumat yang dikumpul dan diterima, dan menyusunnya mengikut kumpulan pengguna dan khalayak, berdasarkan faktor seperti umur, jantina, geografi, minat dan tindakan dalam talian. Pelanggan dan rakan kongsi kami kemudian menggunakan kumpulan pengguna dan audiens yang dihasilkan oleh Lotame, berserta maklumat mengenai kemungkinan hubungan antara pelayar web dan peranti yang berlainan, untuk mereka bentuk dan menyampaikan kempen pengiklanan yang disesuaikan atau kandungan lain yang relevan kepada pengguna pada komputer, telefon, dan peranti mudah alih mereka yang lain. Pelanggan boleh menggabungkan Data Pihak Ketiga dengan Data Pihak Pertama mereka sendiri apabila menggunakan Perkhidmatan Teknologi SaaS dan Pemasaran Lotame. Pelanggan dan rakan kongsi kami juga boleh menganalisis dan menyusun data yang terkandung untuk menghasilkan kumpulan pengguna dan khalayak tersuai.

Lotame menggunakan maklumat yang dikumpul dan diterima untuk:

 • Mengenal pasti hubungan antara pelayar web dan peranti berbeza
 • Menganalisis keberkesanan kempen pengiklanan dalam talian
 • Menyediakan maklumat teragregat tentang minat pengguna
 • Mengaitkan minat pengguna dengan pelayar web dan peranti
 • Menguji ketepatan produk tertentu, termasuk pemadanan rentas peranti
 • Menentukan pertindihan set data Pihak Pertama dan Pihak Ketiga
 • Menghasilkan segmen khalayak yang telah dipakej terlebih dahulu
 • Menghasilkan segmen dan produk khalayak yang dimodelkan

Pelanggan Lotame umumnya menggunakan Data Pihak Pertama, berserta Data Pihak Ketiga yang disediakan oleh Lotame, untuk:

 • Menyampaikan kempen pengiklanan yang disasarkan kepada pengguna untuk semua peranti
 • Menyampaikan kandungan yang disasarkan kepada pengguna untuk semua peranti
 • Menganalisis dan meningkatkan keberkesanan kempen pengiklanan dalam talian
 • Menghasilkan produk pemasaran berdasarkan data, termasuk model

Selain untuk berkongsi data tertentu seperti yang diarahkan oleh pelanggan, kami mungkin berkongsi maklumat yang tidak bersifat peribadi atau yang menggunakan pseudonim dengan pelanggan lain dan syarikat pihak ketiga seperti pengiklan, agensi, dan rangkaian atau pertukaran iklan, untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan kami dan untuk membolehkan pelanggan kami dan pihak ketiga tersebut untuk menganalisis kelakuan pengguna atau untuk menyesuaikan iklan yang anda lihat dalam talian. Selain itu, kami mungkin memberikan akses kepada maklumat yang kami kumpulkan kepada pembekal perkhidmatan lain.  Setakat yang kami mempunyai mana-mana maklumat peribadi, kami berkongsi maklumat tersebut dengan pembekal perkhidmatan atau rakan pemasaran pihak ketiga yang hanya akan menggunakan maklumat tersebut untuk memberikan perkhidmatan mereka kepada kami atau pelanggan kami.

Sekiranya syarikat kami dijual, ditugaskan, dipindahkan, digabungkan, memfail untuk perlindungan kemuflisan, menjual semua atau sebahagian asetnya, atau mengalami sebarang perubahan lain pada bentuk korporatnya, maklumat mungkin dipindahkan sebagai sebahagian daripada transaksi atau perubahan tersebut, termasuk sehubungan dengan proses usaha wajar. Kami juga mungkin mengeluarkan maklumat untuk memenuhi permintaan daripada penguatkuasa undang-undang, agensi kerajaan dan entiti serupa, atau sebaliknya untuk melindungi Lotame, pelanggan dan pengguna kami.

Data Politik

Lotame menghasilkan dan berkongsi segmen khalayak yang terdiri daripada data politik untuk bidang kuasa di luar Kawasan Ekonomi Eropah. Untuk senarai segmen politik yang kami tawarkan melalui Perkhidmatan dan Produk Data Pengiklanan Dalam Talian kami, klik di sini.

Data Sensitif

Lotame tidak mengumpul maklumat atau menghasilkan atau berkongsi segmen khalayak umum melalui Produk dan Perkhidmatan SaaSnya yang diklasifikasikan oleh Inisiatif Pengiklanan Rangkaian ("NAI") sebagai Maklumat Sensitif (seperti yang ditakrifkan dalam Tatakelakuan NAI).

Untuk senarai segmen berkaitan kesihatan yang tidak sensitif yang kami tawarkan melalui Produk dan Perkhidmatan Data kami, klik di sini.

Lotame tidak menghasilkan atau berkongsi segmen khalayak EEA yang diklasifikasikan oleh Peraturan Perlindungan Data Umum sebagai Data Peribadi Sensitif.

Kanak-kanak

Lotame tidak menghasilkan segmen khalayak yang telah dipakej terlebih dahulu yang disasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Lotame mungkin mengumpul maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun bagi pihak pelanggan kami yang menggunakan Produk dan Perkhidmatan SaaS kami. Maklumat tersebut hanya akan disimpan, digunakan atau didedahkan seperti yang diarahkan oleh pelanggan kami.

Lotame memberikan anda kebolehan untuk tidak menyertai pengumpulan dan penggunaan maklumat anda untuk pengiklanan berdasarkan minat untuk semua Perkhidmatan Lotame. Ini bermaksud bahawa Lotame dan mana-mana pelanggan yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh Lotame menggunakan tag piksel Lotame atau teknologi serupa, tidak boleh menggunakan data anda untuk tujuan pengiklanan berdasarkan minat dalam talian.

Sekiranya anda merupakan penduduk California, lihat Bahagian 8 yang berkaitan dengan hak anda untuk tidak menyertai penjualan maklumat peribadi anda.

Tidak Sertai Pengiklanan Berdasarkan Minat

Maklumat berikut memberikan anda arahan mengenai cara untuk tidak menyertai Pengiklanan Berdasarkan Minat daripada kuki, dalam aplikasi mudah alih dan semua peranti. Sila maklum bahawa pilihan untuk tidak menyertai Pengiklanan Berdasarkan Minat tidak bermaksud bahawa anda tidak akan lagi menerima iklan dalam talian. Ini bermaksud bahawa syarikat dari tempat anda memilih untuk tidak menyertai Pengiklanan Berdasarkan Minat tidak lagi akan menghantarkan iklan berdasarkan minat kepada anda pada pelayar web atau peranti tertentu. Selain itu, setelah memilih untuk menarik diri melalui mana-mana kaedah di bawah, jika anda menggunakan peranti lain atau pelayar web yang berbeza, atau jika anda memadamkan kuki pelayar web, anda mungkin perlu mengulangi langkah-langkah menarik diri untuk peranti atau pelayar web tersebut. Selain itu, jika anda menyekat kuki pada pelayar web anda atau jika kuki pihak ketiga disekat secara lalai, sesetengah alat untuk menarik diri di atas mungkin tidak berfungsi.

Menarik Diri melalui Pelayar Web

Untuk Lotame Sahaja. Untuk menarik diri daripada pengumpulan dan penggunaan data oleh Lotame untuk Pengiklanan Berdasarkan Minat dalam talian pada pelayar web anda (termasuk pelayar mudah alih, jika kuki pihak ketiga diaktifkan untuk pelayar tersebut), anda boleh klik di sini dan ikut arahan yang diberikan. Pilihan anda untuk menarik diri hanya terpakai untuk pelayar web dari tempat anda membuat pilihan tersebut. Pilihan untuk menarik diri melalui pelayar Lotame adalah berdasarkan kuki, jadi jika kuki disekat oleh pelayar web anda atau anda telah memadamkan kuki daripada pelayar web anda, anda tidak lagi akan terkecuali dan anda mungkin perlu melakukan pilihan menarik diri sekali lagi. Harap maklum bahawa walaupun anda memilih untuk tidak membenarkan penggunaan maklumat anda oleh Lotame untuk Pengiklanan Berdasarkan Minat, Lotame mungkin tetap mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut untuk pelanggan kerana pelanggan kami menggunakan kuki mereka sendiri yang tidak dipengaruhi oleh pilihan untuk menarik diri melalui pelayar Lotame, atau untuk tujuan lain, termasuk analitik dan penyelidikan. Tambahan lagi, sekiranya anda memilih untuk menarik diri, anda akan tetap menerima iklan, tetapi iklan ini mungkin kurang relevan dengan minat anda.

Pengiklanan Berdasarkan Minat, Secara Umum. Anda boleh memilih untuk menarik diri daripada pengumpulan data di laman web yang tidak berkaitan dari masa ke masa untuk Pengiklanan Berdasarkan Minat dan tujuan lain daripada syarikat yang mengambil bahagian dalam Halaman Pilihan Pengguna Perikatan Pengiklanan Digital di www.aboutads.info/choices dan daripada anggota Inisiatif Pengiklanan Rangkaian melalui www.networkadvertising.org/choices.

Menarik Diri pada Aplikasi Mudah Alih

Untuk menarik diri daripada pengumpulan dan penggunaan data untuk pengiklanan berdasarkan minat pada peranti mudah alih anda, anda boleh mengubah suai tetapan pada peranti mudah alih anda. Harap maklum bahawa arahan pilihan menarik diri khusus untuk setiap peranti mungkin berbeza bergantung kepada versi perisian sistem operasi yang anda gunakan.

Untuk Peranti Apple: Pergi ke Tetapan, Pilih Privasi, Pilih Pengiklanan dan dayakan tetapan “Hadkan Penjejakan Iklan”.

Untuk Peranti Android: Buka Aplikasi Tetapan Google, Pilih Iklan dan dayakan tetapan “Tidak sertai pengiklanan berdasarkan minat”.

Sebagai alternatif, anda mungkin ingin memuat turun aplikasi mudah alih TrustE dan/atau aplikasi mudah alih “App Choices” Perikatan Pengiklanan Digital dan ikuti arahan yang diberikan. Anda boleh memilih untuk menarik diri daripada pengumpulan dan penggunaan data oleh Lotame secara khusus atau oleh semua syarikat yang menawarkan pilihan menarik diri pada aplikasi mudah alih melalui aplikasi TrustE atau AppChoices. Pilihan anda untuk menarik diri hanya ditetapkan untuk pengumpulan data daripada aplikasi pada peranti dari tempat anda memilih untuk menarik diri.

Menarik Diri pada Televisyen

Lotame melesenkan data penonton televisyen daripada pihak ketiga yang menawarkan TV pintar dan peranti penstriman video. Arahan tentang cara untuk menarik diri daripada pelbagai TV pintar popular dan peranti penstriman video tersedia di sini.

Menarik Diri di Eropah

Di Eropah, anda boleh memilih untuk menarik diri melalui pilihan industri IAB Eropah di www.youronlinechoices.eu.

Jangan Jejak

Apabila anda melayari web, pelayar anda boleh menghantar permintaan ke laman web untuk tidak mengumpul atau menjejak data pelayaran anda ("Jangan Jejak"). Pada sesetengah pelayar web, permintaan tetap tersebut mungkin dipasang secara lalai. Piawaian mengenai cara menafsirkan dan melaksanakan isyarat "Jangan Jejak" belum ditentukan buat masa ini, yang bermaksud laman web, penerbit, pembekal data atau syarikat teknologi iklan berbeza yang bekerjasama dengan Lotame atau menggunakan teknologinya mungkin meminta kami menafsirkan isyarat dengan cara yang berbeza. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang “Jangan Jejak,” sila kunjungi http://www.allaboutdnt.com.

Lotame mempunyai tanggungjawab tertentu sebagai pengawal data dan pemproses data di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (“GDPR”) Kesatuan Eropah. Kami telah bekerjasama dengan pelanggan dan rakan kongsi untuk menangani tanggungjawab ini dan telah mengemas kini dasar dan prosedur kami untuk meliputi GDPR. Kami telah membuat peningkatan tertentu pada produk dan perkhidmatan kami untuk meliputi GDPR dan akan terus beroperasi berdasarkan prinsip "privasi dengan sengaja". Untuk gambaran keseluruhan yang ringkas mengenai komitmen Lotame terhadap pematuhan GDPR, sila klik di sini.

Perisai Privasi

Lotame ialah sebuah syarikat A.S. dan kami memindahkan maklumat ke Amerika Syarikat untuk diproses. A.S. mungkin tidak mempunyai undang-undang perlindungan data yang sama dengan negara tempat anda mula-mula memberikan maklumat tersebut. Apabila kami memindahkan maklumat anda ke A.S., kami akan melindunginya seperti yang dijelaskan dalam Dasar ini.

Lotame mematuhi Rangka Kerja Perisai Privasi EU-AS dan Rangka Kerja Perisai Privasi Swiss-AS ("Prinsip Perisai Privasi") seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Perdagangan A.S. mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengekalan Maklumat Peribadi yang dipindahkan dari Kesatuan Eropah, United Kingdom dan Switzerland ke Amerika Syarikat, berpandukan Perisai Privasi. Lotame telah mengesahkan kepada Jabatan Perdagangan bahawa Lotame mematuhi Prinsip Perisai Privasi. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma Dasar ini dan Prinsip Perisai Privasi, Prinsip Perisai Privasi akan digunakan.

Komitmen Lotame terhadap Prinsip Perisai Privasi merangkumi Maklumat Peribadi mengenai penduduk semua negara di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), yang terdiri daripada Kesatuan Eropah (buat masa ini termasuk United Kingdom), Iceland, Liechtenstein dan Norway (secara kolektif, “penduduk EEA”), serta semua penduduk Switzerland.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Perisai Privasi dan untuk melihat pengesahan Lotame, sila layari https://www.privacyshield.gov/list.

Berkenaan dengan penyertaannya dalam Prinsip Perisai Privasi, Lotame tertakluk pada bidang kuasa dan kuasa penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat.

Lotame mungkin bertanggungjawab dalam sesetengah keadaan kerana memindahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga yang melanggar Prinsip Perisai Privasi.

Atas permintaan pelanggan dan rakan kongsi, Lotame juga mungkin bersetuju untuk terikat dengan terma Klausa Kontrak Piawai EU.

Dalam kes tertentu, anda mungkin berhak meminta penimbangtaraan terikat untuk tuntutan bukan wang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur yang disenaraikan di sini (lihat https://www.privacyshield.gov/welcome, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran I Perisai Privasi EU-AS dan Perisai Privasi Swiss-AS).

Permintaan Akses Subjek

Penduduk EEA berhak untuk meminta maklumat tertentu daripada Lotame, termasuk tanpa batasan, hak untuk mengetahui data peribadi yang dikumpulkan oleh Lotame tentang anda dari EEA dan hak untuk meminta Lotame membetulkan data peribadi ini jika anda percaya bahawa data ini tidak tepat.

Penduduk EEA harus melayari Pengurus Privasi Lotame terlebih dahulu, yang memberikan maklumat kepada pengguna tentang cara Lotame menggunakan data peribadi sehubungan dengan Produk dan Perkhidmatan Datanya dan memaparkan Data Pihak Ketiga yang berkaitan dengan peranti yang melihat Pengurus Privasi Lotame, serta mana-mana peranti yang disambungkan ke peranti ini melalui teknologi rentas peranti Lotame. Secara khususnya, Pengurus Privasi Lotame memaparkan segmen khalayak yang menunjukkan minat, kelakuan dan atribut yang berkaitan dengan peranti tertentu ini, serta semua peranti yang tersambung. Anda akan melihat segmen yang berbeza dipaparkan semasa melihat Pengurus Privasi dari pelayar, komputer atau peranti berbeza.

Untuk maklumat tambahan mengenai cara Lotame menggunakan Maklumat Peribadi sehubungan dengan tawaran perkhidmatannya yang lain, penduduk EEA hendaklah menghubungi Lotame melalui e-mel di: privacy@lotame.com atau melalui surat di 8850 Stanford Blvd, Suite 4000, Columbia, MD 21045, Untuk perhatian: Jabatan Perundangan. Lotame telah melantik Penasihat Umum dan VP Privasi Globalnya, sebagai Pegawai Perlindungan Data Lotame untuk tujuan GDPR. Pegawai Perlindungan Data kami akan bekerjasama dengan pasukan Lotame yang lebih besar untuk menjawab semua pertanyaan dalam masa tiga puluh hari selepas penerimaan.

Lotame akan menjawab semua pertanyaan privasi dengan jujur tetapi mungkin tidak dapat memberikan maklumat lengkap jika permintaan anda memerlukan Lotame untuk memberikan maklumat sulit mengenai pihak ketiga, atau sebaliknya, jika permintaan anda menyebabkan beban atau perbelanjaan yang tidak wajar.

Lotame mungkin diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi anda sebagai respons kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan nasional atau penguatkuasaan undang-undang.

Lotame akan secara sukarela terus mengemukakan aduan privasi penduduk EEA yang tidak diselesaikan kepada mekanisme penyelesaian pertikaian bebas yang dikendalikan oleh ANA. Sekiranya anda tidak menerima perakuan segera mengenai aduan anda atau jika Lotame tidak menangani aduan anda dengan memuaskan, anda boleh menghubungi ANA untuk mendapatkan maklumat lanjut dan mengemukakan aduan di:

Barisan Perisai Privasi:
ANA Privacy Shield

ANA
Attn: Privacy Shield
225 Reinekers Lane, Suite 325, Alexandria, VA 22314
https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/

Sekiranya penyelesaian yang memuaskan tidak dapat diselesaikan melalui ANA, Lotame akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat dan mana-mana pihak berkuasa perlindungan data negara anggota EEA dan Switzerland untuk menyiasat dan menyelesaikan sebarang aduan terbuka.

If you are a California resident, California law, including the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) and California Civil Code section 1798.83, provides you with additional rights regarding our collection, disclosure and, if applicable, sale of your personal information.

Collection of Personal Information

Categories of Personal Information Collected (corresponds to categories listed in CCPA §1798.140(o)(1))

Lotame has collected the following categories of Personal Information in the preceding 12 months as a ‘service provider’ on behalf of its SaaS clients and as a ‘business’ from entities from which Lotame licenses Personal Information:Category A: Identifiers Unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address
Category F: Internet or other electronic network activity information Interaction with our client’s or licensee’s web sites, applications, or advertisements
Category G: Geolocation data Approximate physical location (derived from an Internet Protocol address)
Category K: Inferences Consumer preferences, characteristics, behaviors

Personal Information Sources

See Part 2: What Information We Collect & How We Collect It, listing the sources of Personal Information.

Purposes for Which Personal Information is Collected

See Part 3: How We Use Your Information, setting forth the purposes for which Lotame uses Personal Information.

Categories of Third Parties with whom Personal Information is Shared

See Part 4: How We Share Your Information, setting forth the categories of third parties with whom Lotame may share Personal Information. For Lotame’s SaaS clients, Lotame will only share Personal Information collected on behalf of that client with third parties requested by the client.

Disclosure or Sale of Personal Information

Categories of Personal Information Disclosed or Sold (corresponds to categories listed in CCPA §1798.140(o)(1))

In the preceding 12 months, Lotame has disclosed the following categories of Personal Information for performing services on behalf of a client as their service provider and sold the following categories of Personal Information for conducting analytics or use in interest-based advertising or other marketing purposes for:

Category A: Identifiers

Category F: Internet or other electronic network activity information

Category G: Geolocation data

Category K: Inferences

Sale of Personal Information of Minors Under 16 Years of Age

Lotame does not knowingly sell Personal Information of minors under 16 years of age (“Minors”). Lotame contractually prohibits business that license data to us from transmitting to Lotame Personal Information of Minors and have procedures in place to ensure compliance with this requirement.

Your Consumer Rights Under the CCPA

Under CCPA, you may have the following consumer rights. Please note that these rights are not absolute and in certain cases are subject to conditions or limitations as specified in the CCPA:

Right to Know

You have the right to request, at no charge, that we disclose to you the categories and specific pieces of Personal Information Lotame has collected about you in the prior 12 months, including:

 • categories of Personal Information collected about you;
 • categories of sources from which we collected your Personal Information;
 • business and/or commercial purposes for collecting and disclosing your Personal Information;
 • categories of third parties to/with whom your Personal Information has been disclosed/shared, including for a business purpose; and
 • the specific pieces of Personal Information collected about you.

You have the right to obtain the above information, in a portable and (if technically feasible) readily usable format.

Right of Deletion

You have the right to request the deletion of your Personal Information we have collected about you. This right may be subject to certain conditions and limitations under CCPA.

Right to Opt-Out of Sale

You have the right to opt-out of sale of your Personal Information we have collected about you.

Right to be Free from Discrimination

You may exercise all of the above rights at any time and Lotame will not unlawfully discriminate against you for exercising your rights under CCPA.

Submitting a Request to Exercise Your Rights

You may exercise any of your rights as set out above, by submitting a request as set forth below. You may be required to provide additional information to verify your identity and request before further action is taken. Please note that when submitting the following requests, Lotame is only able to apply your request to Personal Information that we use in our Data Products and Services, where we act as a business. For our clients where Lotame acts as a service provider, Lotame will inform our client of your request.

Exercising Your Right to Know, to Delete, and to Opt-Out of Sale

You may exercise any of your rights as set out above by:

 • calling 1-833-269-2618 and following the instructions provided
 • by submitting a request using our Privacy Manager.

You may also exercise your right to opt-out of sale by clicking the following link:

DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION

Lotame verifies your request based upon the browser you are using to access the Privacy Manager or, if providing an IDFA/GAID of your device, by requesting an attestation.

Appointing an Authorized Agent to Submit a Request on Your Behalf

You may use an authorized agent to submit a request to know or delete on your behalf. If you authorize an agent to make a request for you, the agent will be required to provide Lotame with written proof of your authorization and verification of your identity.

RECORDS (updated monthly)

  Responded
Request Type Received In Whole In Part Denied Median Days to Respond
Know 0 0 0 0 N/A
Delete 0 0 0 0 N/A
Opt-Out of Sale 0 0 0 0 N/A

PART 9: Security, Confidentiality and Retention

Security and Confidentiality

Lotame has implemented (and requires its subprocessors or subcontractors to maintain) appropriate physical, administrative, and technical measures that are designed to help protect the data that Lotame collects or receives in connection with its Services from unauthorized access, disclosure, or modification. However, no security procedures or protocols can be guaranteed to be completely secure and we therefore cannot ensure or warrant the security of any information we collect or store. In accordance with internal policies, Lotame promptly evaluates and responds to all security incidents.

Data Retention

Lotame generally retains the non-personal user data we collect for all of our products and services for purposes of interest-based advertising for up to thirteen months from the date of its collection. In limited cases, where a client has a legitimate business purpose for requesting a longer retention timeline, Lotame will retain non-personal user data for the client’s use for up to eighteen months.

Keselamatan dan Kerahsiaan

Lotame telah melaksanakan (dan mensyaratkan subpemproses atau subkontraktornya untuk mengekalkan) langkah fizikal, pentadbiran, dan teknikal wajar yang bertujuan untuk membantu melindungi data yang dikumpul atau diterima oleh Lotame sehubungan dengan Perkhidmatannya, daripada akses, pendedahan, atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada prosedur atau protokol keselamatan yang dapat dijamin sebagai selamat sepenuhnya dan oleh itu, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan mana-mana maklumat yang kami kumpul atau simpan. Selaras dengan dasar dalaman, Lotame akan menilai dan bertindak terhadap semua insiden keselamatan dengan segera.

Pengekalan Data

Lotame, secara umumnya, menyimpan data bukan peribadi pengguna yang kami kumpul untuk semua produk dan perkhidmatan kami untuk tujuan pengiklanan berdasarkan minat sehingga tiga belas bulan dari tarikh pengumpulannya. Dalam kes terhad yang pelanggan mempunyai tujuan perniagaan yang sah untuk meminta garis masa pengekalan yang lebih lama, Lotame akan menyimpan data bukan peribadi pengguna untuk kegunaan pelanggan sehingga lapan belas bulan.

Lotame akan menyemak dan mengemas kini Dasar ini secara berkala sebagai respons terhadap perubahan perkembangan undang-undang, teknikal dan perniagaan. Sekiranya kami mengubah dasar ini, kami akan memberikan pemberitahuan dengan memaparkan dasar baharu di sini, dengan menukar tarikh pada bahagian atas dan menyatakan di laman web kami bahawa Dasar ini telah dikemas kini.

Untuk menghubungi kami dengan sebarang pertanyaan, komen atau cadangan, sila hantarkan e-mel kepada kami di privacy@lotame.com atau menulis surat kepada kami di Lotame Solutions, Inc., 8850 Stanford Blvd., Suite 4000, Columbia, Maryland, 21045, Untuk perhatian: Jabatan Perundangan.

Kuki: Kuki ialah fail kecil maklumat yang disimpan dalam cakera keras anda semasa anda melayari laman web menggunakan pelayar tertentu. Kuki digunakan untuk menyimpan dan menerima maklumat mengenai aktiviti pengguna pada laman web tertentu.

Tag Piksel: Tag piksel ialah imej atau blok kod yang tidak dapat dilihat yang membolehkan pemilik laman web atau pihak ketiga untuk "meletakkan" kuki dan mengumpulkan maklumat tertentu mengenai aktiviti pengguna pada laman web tertentu.

Alamat IP: Alamat IP ialah rangkaian nombor yang dapat digunakan untuk mengenal pasti peranti tertentu dalam rangkaian komputer. Alamat IP memberikan lokasi umum sesuatu peranti, tetapi bukan alamat jalan yang tertentu.

Pengecam Pengiklanan: Pengecam pengiklanan ialah nombor pengenalan unik yang diberikan kepada peranti mudah alih anda oleh pengeluar perkakasan. IDFA ialah pengecam pengiklanan untuk peranti Apple dan AAID ialah pengecam pengiklanan untuk peranti Android. Pengecam pengiklanan digunakan untuk mengenal pasti peranti dan mengumpulkan maklumat tertentu mengenai aktiviti pengguna pada peranti mudah alih.

Alamat E-mel Bercincang: Alamat e-mel bercincang ialah alamat e-mel yang telah diubah menjadi rentetan angka dan huruf sehingga ia tidak dapat dikesan kembali ke alamat e-mel tersebut. Terdapat beberapa format pencincangan. Tetapi, sebagai contoh, john@lotame.com, apabila dicincang mungkin akan kelihatan seperti ini: b5b2fc6f4cef.

Teknologi Bukan Kuki: Teknologi bukan kuki ialah metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data daripada pelayar di laman web yang tidak berkaitan untuk tujuan tersebut.

TRUSTe